مجتمع آموزشی هیوا
دانش   –   مهارت  –  بالندگی

مدارک فنی و حرفه ای
کلیه مدارک دارای کد بین‌المللی بوده که در 37 کشور جهان اعتبار دارد و قابل ترجمه رسمی برای متقاضیان مهاجرت می‌باشد

  • جایگزین کمبود مدرک تحصیلی تا حداکثر مقطع لیسانس
  • امکان دریافت وام خوداشتغالی با ارائه گواهینامه های فنی و حرفه ای
  • امکان اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش و ادامه تحصیل برای افراد فاقد دیپلم
  • امکان تطبیق واحدها و دریافت دیپلم جدید برای دارندگان دیپلم قدیمی
  • امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (با کنکور و بدون کنکور)